Dane statutowe

Fundacja ?Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii?
ul. Stolarska 6/7, 31-043 Kraków

Wpis do KRS: 12. 2010
KRS: 0000372941
REGON: 121416913
NIP: 676-24-35-030

Zarząd Fundacji:

Prezes: dr Paweł Klimczak OP
Wiceprezes Fundacji: dr Mateusz Przanowski OP
Członek zarządu: dr Grzegorz Chrzanowski OP
Sekretarz:  mgr lic. Janusz Pyda OP

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

BZWBK 1 O. w Krakowie 14 1090 2053 0000 0001 1559 9227