Siedziba Fundacji

Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”
ul. Stolarska 6/7
31-043 Kraków

email: [email protected]
tel. 601 829 001