Książki

Książki

 

Z roku na rok Fundacja rozwija działalność wydawniczą. Wszystkie książki można zakupić w naszym sklepie.

Katalog książkowy w wersji pdf

Seria ?Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP?

 

Seria wydawnicza stanowi zapis ?Wykładów otwartych z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP?. Wykłady są otwartym forum dyskusji dla filozofów zajmujących się teologią naturalną. Dobra teologia naturalna jest niezbędna w każdej poważnej refleksji nad wiarą. Chroni ją przed dowolnością, zabobonem i werbalizmem, dostarcza wyostrzonych narzędzi myślenia. Uprawianie teologii naturalnej pokazuje wszak, że nie jest dobry zwyczajem przenoszenie namysłu nad Bogiem w pozaracjonalną przestrzeń, do której dostęp jest albo zupełnie niemożliwy, albo możliwy tylko pod warunkiem zgody na istnienie nadprzyrodzonego objawienia.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu Ewie i Piotrowi Dykom, bez których wsparcia nie byłoby możliwe wydanie tych książek.

 

W serii dotychczas ukazały się następujące pozycje:

 

1. Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010)

2. Marian Grabowski, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej (2010)

3. Jacek Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu (2012)

4. Ireneusz Ziemiński, Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej (2013)

5. Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego ?Bóg i inne osoby?, red. Janusz Pyda OP (2013)

6. Dariusz Łukasiewicz, Opatrzność Boża, wolność, przypadek (2013)

7. Marian Grabowski, Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja (2013)

8. Piotr Gutowski, Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii (2016)

9. Eschatologia filozoficzna. Wokół książki Ireneusza Ziemińskiego „Życie wieczne” (2016)

 

 

Seria Libellus

 Libellus znaczy książeczka. Seria, którą pod tą właśnie nazwą oddajemy w ręce czytelników, nie składa się z opasłych tomów, hermetycznie naukowych rozpraw czy nawet szczegółowych i wyczerpujących monografii. Naszym celem nie jest wydawanie książek, które łatwiej stawia się na półce, niż czyta. Seria nie ma również obiektywnego i ściśle określonego klucza, wedle którego dobieramy publikowane w niej pozycje. Pewien klucz istnieje, ale jest on zdecydowanie subiektywny. W Libellusie wydajemy zatem książki, które po pierwsze podobają się nam samym i które my uznaliśmy za dobre, ciekawe i pożyteczne. Po drugie takie, które chcemy i z czystym sumieniem możemy polecić innym. Po trzecie wreszcie te, które mówią o sprawach naszym zdaniem ważkich i ciekawych. Wydajemy zatem małe traktaty, krótkie rozprawki i niewielkie wprowadzenia z dziedziny teologii, filozofii, egzegezy biblijnej czy historii. Wszystkie te książeczki, mimo całej różnorodności, łączy jedna cecha ? są napisane tak, aby były dostępne dla każdego czytelnika, który zada sobie trochę trudu, aby z uwagą je przeczytać. Musi tylko uwierzyć nam, że warto, bo Libellus to małe książeczki o wielkich sprawach.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu Ewie i Piotrowi Dykom, bez których wsparcia nie byłoby możliwe wydanie tych książek.

 

W serii dotychczas ukazały się następujące pozycje:

1. Jacek Wojtysiak, Wprowadzenie do teologii naturalnej (2013)

2. Stanisław Judycki, Książeczka o człowieku wierzącym (2014)

3. Janusz Pyda OP, Zbiór pism ulotnych (2015)

Seria ?Dominikańska Biblioteka Teologii? (DBT)

Powołaliśmy do istnienia serię Dominikańska Biblioteka Teologii, by udostępnić polskiemu czytelnikowi najwybitniejsze  współczesne dzieła należące do klasycznego nurtu teologii. Czym jest ?teologia klasyczna?? Łatwiej scharakteryzować ją przez wyszczególnienie jej twórców niż przez przedstawienie pozytywnej definicji. Myślimy zatem przede wszystkim o Tomaszu z Akwinu, ale również o Augustynie, Boecjuszu, Anzelmie, Bonawenturze, Janie Dunsie Szkocie, którzy chociaż w wielu kwestiach zajmowali stanowiska odrębne, to jednak wszyscy uprawiali teologię w podobny sposób. W naszej serii znajdzie się więc miejsce dla tych książek, które wyrosły z tego samego ducha, z którego narodziły się dzieła tych genialnych myślicieli.

W naszej serii znajduje się słowo ?dominikańskie?. Nie powinno więc zaskakiwać, że najbardziej zależy nam na zaznajomieniu czytelnika z teologią św. Tomasza z Akwinu. Polska myśl tomistyczna była przez lata skoncentrowana głównie na filozoficznym aspekcie dzieła Akwinaty. Ogromna fala zainteresowania teologią św. Tomasza, która na świecie przechodzi dzisiaj przez najważniejsze ośrodki teologiczne i niesie z sobą wiele wartościowych i odkrywczych prac, w Polsce pozostaje prawie całkowicie niezauważona. Wydając serię DBT, mamy zamiar zmienić ten stan rzeczy.

Serdecznie dziękujemy Państwu Danucie i Emilianowi Plichom, bez których wsparcia seria ?Dominikańska Biblioteka Teologii? nie mogłaby się ukazać.

W serii dotychczas ukazały się następujące pozycje:

1. Gilles Emery OP, Teologia trynitarna świętego Tomasza z Akwinu (2014)

2. Robert Sokolowski, Bóg wiary i rozumu. Podstawy chrześcijańskiej teologii (2015)

3. Max Seckler, Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce św. Tomasza z Akwinu (2015)

4. Matthew Levering, Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej (2016)