Aktualności

W minionym roku Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii wsparła finansowo wydanie książki: ?????? ??????. ????????? ????. ????? ????? (Charles Taylor ?Secular Age?) w jęz. ukraińskim.

Co to znaczy, że żyjemy w epoce świeckości? Niemal wszyscy zgodzą się, że to zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do naszego, zachodniego świata. W ciągu kilku minionych stuleci, w oczywisty sposób zmieniło się miejsce religii w naszych społeczeństwach.

Charles Taylor stawia pytanie o to ? co ta zmiana dla nas oznacza oraz co konkretnie dokonuje się, kiedy społeczeństwo, w którym brak wiary w Boga jest nie do pomyślenia staje się miejscem, w którym osobiste przekonania są tylko jedną z możliwych opcji pośród wielu innych? (tłum. za Amazon.com)

Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że książka ta została nagrodzona mianem ?Książki roku 2013? na Ukrainie. Tym samym znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie instytucji wpierających wydanie tej pozycji, wśród których wymienić trzeba BRADLEY FOUNDATION, RENOVABIS, Catholic Comittee for Cultural Colaboration.

Strona internetowa konkursu (jęz. ukraiński)

 

Comments are closed.