Nasza misja

Założyliśmy Fundację ?Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii?, ponieważ dostrzegamy wyraźną potrzebę edukacji w zakresie podstaw filozoficznych i teologicznych. Za pomocą nowoczesnych projektów, skierowanych przede wszystkim do ludzi świeckich, chcielibyśmy szukać odpowiedzi na pytania najważniejsze.

Statutowa misja naszej fundacji to:

  1. rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej;
  2. wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego młodych ludzi;
  3. działalność w zakresie nauki i edukacji;
  4. działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury, nauki i tradycji.

Fundacja powstała 1 grudnia 2010 roku.

Do głównych form naszej działalności należą: studia z zakresu filozofii i teologii, wykłady i sympozja naukowe, serie wydawnicze, multimedialne projekty edukacyjne i wszystko to, co jeszcze uda nam się w przyszłości wspólnie wypracować.

Więcej o aktualnych działaniach Fundacji znajdziesz w zakładce Projekty.