Spór o istnienie Boga - J. Wojtysiak

20 zł

Jacek Wojtysiak

Brak w magazynie

Opis produktu

Jacek Wojtysiak ? dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Zajmuje się przede wszystkim ontologią i metafizyką, filozofią Boga i religii, semiotyką i filozofią języka, metafilozofią i dydaktyką filozofii. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (1997), a w 2010 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną. Jest autroem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym pięciu książek: Filozofia. Pochwała ciekawości (2003); O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficzneog zastosownia (2005); Filozofia i życie (2007); ?Dlaczego istnieje raczej coś niż nic??. Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej (2008); Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu (2012).

Dodatkowe informacje

Waga 0.45 kg