Bóg i inne osoby - S. Judycki

20 zł

Stanisław Judycki

Brak w magazynie

Opis produktu

Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej

„Bóg i inne osoby” jest próbą filozoficznego rozważenia i ugruntowania niektórych podstawowych przekonań z zakresu religii i teologii chrześcijańskiej. Filozoficzność tej książki polega na tym, że autor stara się sformułować racje na rzecz istnienia Boga, na rzecz konieczności Wcielenia, jak również racje uzasadniające przekonanie o boskości Jezusa z Nazaretu, a racje te nie odwołują się do Objawienia chrześcijańskiego jako do tzw. kontekstu uzasadniania, lecz wyłącznie jako do kontekstu odkrycia.

Autor podejmuje zagadnienia filozoficzne dotyczące natury świadomości i natury duszy, żywego ciała ludzkiego, istoty komunikacji między osobami, życia wiecznego, wszechmocy, troistości Boga oraz dziejow osób ludzkich. Na zakończenie prof. Judycki pokazuje, na czym może polegać rozwiązanie problemu cierpienia i zła. Choć każde z tych zagadnień jest dzisiaj przedmiotem osobnych, analitycznie wnikliwych dociekań i dyskusji, to jednak niniejsza książka prezentuje niezwykle cenną syntezę tych problemów.

Stanisław Judycki ? prof. dr hab., w latach 1978 ? 2010 pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Teorii Poznania), od 2010 roku kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, autor książek: Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (1990), Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995), Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004), Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010).

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg