Aktualności

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować , że dzięki naszemu wsparciu ukazała się kolejna publikacja na Ukrainie. Tym razem jest to tłumaczenie „Lectures bibliques. Aux sources de la culture occidentale?  autorstwa Anne-Marie Pelletier, francuskiej biblistki, która w 2014 r. otrzymała Nagrodę Ratzingera . Książka ta, łączy w sobie egzegezę biblijną oraz analizę roli Pisma Świętego w kulturze europejskiej.

Więcej informacji dotyczących publikacji oraz jej promocji można znaleźć na http://duh-i-litera.com/byblejskye-chtenyya/ oraz http://tomainstytut.org/blackberry/biblejskie-chteniya-ann-mari-peltye-foto

Comments are closed.