Drodzy! W tym szczególnym czasie, wszystkim Przyjaciołom Fundacji pragniemy złożyć życzenia głębokiego przeżycia Paschy Pana.