Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii po raz drugi ogłosiła konkurs na pracę pisemną na temat: “Granice poświęcenia. Miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej” Dnia 18 czerwca…