Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii po raz trzeci ogłasza konkurs na pracę pisemną. W tym roku tematem jest: Wolność wyboru i wybór wolności. Co…