Życzymy Wszystkim Studentom, Wykładowcom i Przyjaciołom naszej Fundacji, aby Zmartwychwstały napełniał nasze serca pokojem i miłością…