Prezentujemy kolejną książkę z serii "Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP". Esej prof. Piotra Gutowskiego "Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii" powstał w oparciu o wykłady przeprowadzone w Krakowie w 2014 roku.
W syntetycznej formie Autor szuka w nim odpowiedzi na pytania m. in. o genezę wiary i ateizmu, o znaczenie jednostkowego i wspólnotowego aspektu wiary oraz o możliwe pozytywne skutki wątpienia.

Jak pisze prof. Gutowski: "Myśli zawarte w tej książce można streścić następująco. Sedno życia religijnego ujawnia się najwyraźniej w świetle dwóch rozróżnień: zewnętrzne i wewnętrzne (dokładniej: trzecioosobowe i pierwszoosobowe) oraz przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Istotnego wymiaru religii w jej dojrzałej postaci nie odsłoni samo czysto zewnętrzne podejście do tego zjawiska, proponowane przez współczesnych radykalnych ateistów. Nie ukaże go także teizm, o który toczą spory zwolennicy najbardziej typowej wersji teologii naturalnej, ani doktryna tej czy innej religii, ani nawet wspólnota akceptująca tę doktrynę. Sednem religii jest pojedynczy człowiek."

Książka jest już dostępna w sklepiku Fundacji.

Bocheński_Gutowski_PNG_mniejszy

 

O fundacji DSFT

Celem Fundacji DSFT jest pomoc w systematycznym i dogłębnym poznawaniu wielkiej tradycji chrześcijańskiej teologii i filozofii

Jesteśmy na Facebooku

Kontakt

Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

  • ul. Stolarska 6/35, 31-043 Kraków
  • ​601 829 001
  • dsft x @dominikanie.pl