"Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy."

Sekwencja Wielkanocna [fragment]

Życzymy Wszystkim Studentom, Wykładowcom i Przyjaciołom naszego Studium,
aby Zmartwychwstały napełniał nasze serca pokojem i miłością,
abyśmy potrafili także innym głosić i zwiastować prawdę, że Pan zmartwychwstał!
Niech Obecny pośród nas Bóg pomnoży siły w pokonywaniu trudności,
wzmocni wiarę, obudzi radość do życia i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Paweł Klimczak OP z całym Zespołem Fundacji DSFT

Resurrection2021