"...Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o największej łasce, którą ów dzień przynosi.
Stanowi on zagładę bólów śmierci, bo wydał Tego, który jest pierworodnym spośród umarłych.
Pan mówi: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego; do Boga mego i Boga waszego". Wspaniała i dobra nowina!
Ten, który stał się dla nas człowiekiem, choć jest Pierworodnym Synem Bożym,
jako człowiek staje przed prawdziwym Ojcem, aby nas uczynić swoimi braćmi
i razem z sobą przyprowadzić wszystkich, którzy tak jak On należą do ludzkości."

św. Grzegorz z Nyssy, biskup
Kazanie na Zmartwychwstanie Chrystusa (fragm.)

Drodzy!
W tym szczególnym czasie, wszystkim Przyjaciołom Fundacji
pragniemy złożyć życzenia głębokiego przeżycia Paschy Pana.

Surrexit Christus, alleluia!

Andrea Mantegna "The Resurrection" (1457-1459)

O fundacji DSFT

Celem Fundacji DSFT jest pomoc w systematycznym i dogłębnym poznawaniu wielkiej tradycji chrześcijańskiej teologii i filozofii

Jesteśmy na Facebooku

Kontakt

Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

  • ul. Stolarska 6/35, 31-043 Kraków
  • ​601 829 001
  • dsft x @dominikanie.pl