Do końca kwietnia wpłynęło 21 prac, z których 20 spełnia wymogi formalne i zostało przesłane do jurorów konkursu.
W skład jury wchodzą:

dr Paweł Klimczak OP

Dyrektor DSFT, a zarazem prezes Fundacji DSFT. Jest rektorem i wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Studiował pod kierunkiem prof. Gilles Emery OP we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie obronił pracę doktorską poświęconą chrystologii św. Tomasza z Akwinu. Jego teologiczne zainteresowania dotyczą przed wszystkim chrystologii, teologicznej refleksji Akwinaty, a także średniowiecznej egzegezy Pisma Świętego.

s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS

Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Jest etykiem, profesorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i wykładowczynią KUL, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Była redaktorem naczelnym "Roczników Filozoficznych", publikowała w "Znaku" i "Tygodniku Powszechnym". W 2009 otrzymała nagrodę im. ks. Józefa Tischnera za książkę "O sytuacjach bez wyjścia w etyce". W 2013 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykładowczyni etyki w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. W DSFT prowadzi zajęcia z Teologii moralnej.

dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Filolog klasyczny i historyk kultury, doktor habilitowany historii. Pracuje na Akademii Ignatianum w Krakowie.
Zajmuje się historią kultury, antropologią kulturową. Żona i mama dzieciom.

dr Janusz Pyda OP

Dominikanin, absolwent filozofii UJ i teologii PAT, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Duszpasterz akademicki krakowskiej „Beczki". Publikował m.in. w „Teologii Politycznej", „Znaku" i „W drodze". Autor "Listów starego anioła do młodego", "Dnia z życia diabła. Podręcznik kuszenia" i "Listów Kasjela". Współtłumacz i redaktor "Kwestii dyskutowanych o mocy Boga św. Tomasza z Akwinu". W DSFT prowadzi wykłady ze Wstępu do teologii, Wstępu do metafizyki i Filozofii Boga.

Ważne: Datę ogłoszenia wyników podamy już niebawem – zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka oraz strony internetowej Fundacji DSFT.

O fundacji DSFT

Celem Fundacji DSFT jest pomoc w systematycznym i dogłębnym poznawaniu wielkiej tradycji chrześcijańskiej teologii i filozofii

Jesteśmy na Facebooku

Kontakt

Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

  • ul. Stolarska 6/35, 31-043 Kraków
  • ​601 829 001
  • dsft x @dominikanie.pl