Slide-OKT4-2022

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
po raz czwarty ogłosiła konkurs na pracę pisemną.

Tegorocznym tematem było:

Między wolnością a doktryną. Granice dialogu w Kościele.

Wyłoniliśmy 2 Laureatów.

Celem Otwartego Konkursu Teologicznego jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do teologicznego namysłu osoby, które nie posiadają teologicznego wykształcenia.