Boże Narodzenie DSFT 2021

Kochani Studenci i Przyjaciele DSFT

Życzymy doświadczenia prawdziwej wolności, którą przynosi Jezus i głębokiej świadomości bycia dziećmi samego Boga. Niech Boże Narodzenie prowadzi nas do budowania autentycznej jedności i pokoju między ludźmi.

Paweł Klimczak
wraz z Zespołem Fundacji DSFT