NAJWAŻNIEJSZE DWA TERMINY
REJESTRACJI DLA STUDENTÓW DSFT

 • Rejestracja Konta Studenta na stronie DSFT: max. do 27.09 godz. 23:59 (NAJBLIŻSZY WTOREK)

 • Rejestracja na zajęcia online (transmisja Zoom): max. do 4.10 godz. 23:59 (KOLEJNY WTOREK)

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA
na stronie dsft.dominikanie.pl

(nieprzekraczalny termin do końca dnia 27.09 godz. 23:59)

Rejestracja na stronie jest obowiązkowa corocznie dla każdego Studenta każdego roku, gdyż daje dostęp do: aktualnego planu, materiałów od Prowadzących, transmisji i nagrań.

W sposób bezpośredni umożliwia każdemu studentowi stacjonarnemu i online dostęp do:

- retransmisji wykładów
- materiałów dydaktycznych

W sposób pośredni, po aktywowaniu dostępu Zoom, umożliwia udział w transmisjach online w czasie sobotnich zjazdów Studium.

 

Każdy Student stacjonarny i online ma możliwość rejestracji na zajęcia online.

DOSTĘP DO NAGRAŃ wykładów w zakładce "Wykłady" BĘDZIE MOŻLIWY PRZEZ 14 DNI liczonych od wtorku następującego po każdym sobotnim zjeździe. Nagrania powinny być jednak dostępne już w poniedziałek od godz. 17:00.

Jak się zarejestrować na stronie DSFT (max. do wt. 27.09)?

 • Odwiedzamy stronę https://dsft.dominikanie.pl/logowanie/ lub klikamy w lewym górnym rogu strony dsft.dominikanie.pl "Zaloguj się".

 • Tu będziemy się mogli logować w czasie roku nauki, ale przy pierwszej wizycie musimy założyć konto klikając:

  "Zarejestruj się (wymaga aktywacji administratora)"

 • Pojawi się formularz. Należy pamiętać, że adres e-mail, który zostanie tu podany ma być zgodny z adresem podanym przy zapisach do Studium, a w przyszłości zgodny z podanym przy ewentualnej rejestracji na zajęcia online. We wszelkich sprawach związanych z nauką w Studium posługujemy się zawsze tym samym adresem e-mail. Wypełniamy wszystkie pola formularza i oznaczamy pole zgody na Politykę Prywatności. Klikamy "Rejestruj". Otrzymujemy komunikat:

  "Dziękujemy za rejestrację. Wysłaliśmy do Ciebie maila z potwierdzeniem."

 • Czekamy na aktywację konta przez administratora i powiadomienie e-mailowe o tym fakcie. Aktywacja polega na weryfikacji Państwa jako Studenta DSFT i przydzieleniu do Państwa konta dostępu do treści przeznaczonych dla właściwego rocznika.

  Aktywacje będą przeprowadzane po dniu 28.09. Prosimy nie zgłaszać wcześniej niż w 30.09, że konto studenta na stronie DSFT nie zostało aktywowane. Jeżeli do tej daty nie otrzymają Państwo maila o tytule "Konto DSFT aktywowane" proszę podjąć próbę logowania https://dsft.dominikanie.pl/logowanie/.

  Jeżeli po 30.09 zakończy się komunikatem: "Konto oczekuje na aktywację" - wtedy prosimy o kontakt z biurem DSFT.
  Jeżeli po 30.09 zakończy się komunikatem: "Brak hasła lub hasło błędne" - prosimy wpisać hasło ponownie lub skorzystać z linka "Przywróć hasło".
  Jeżeli po 30.09 zakończy się komunikatem: "Nie znaleziono użytkownika" - prosimy zweryfikować wpisywaną nazwę użytkownika.

  W przypadkach nie przedstawionych powyżej prosimy o mailowy kontakt z biurem DSFT ([email protected]).

 • Jeżeli planują Państwo nawet jednorazowe uczestnictwo w semestrze w transmisji online Zoom zachęcamy, by po uzyskaniu dostępu do konta studenta na stronie od razu zarejestrować się na transmisje Zoom w zakładce "Wykłady" > "Rok x(wybrany)" > "Rejestracja na wykłady". Rejestracja jest jednorazowa w ramach jednego semestru. Uzyskany link należy zachować i wykorzystywać w dniu każdego zjazdu Studium.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA ONLINE
ZOOM - TRANSMISJA WYKŁADÓW

(nieprzekraczalny termin rejestracji przed pierwszymi zajęciami online - do końca dnia 4.10 godz. 23:59 - kolejny wtorek)

Osoby, które zapisały się wyłącznie na zajęcia zdalne nie uczestniczą w stacjonarnych zjazdach Studium, ale w tym samym czasie mają możliwość wzięcia udziału w transmisji na żywo za pośrednictwem platformy Zoom. Studenci stacjonarni mają pełen dostęp do nauki online. Jeżeli chcą mogą połączyć się z salą wykładową na żywo lub skorzystać z późniejszej retransmisji. Rejestracja Zoom jest możliwa tylko po uzyskaniu dostępu do konta Studenta na stronie DSFT.

Jak się zarejestrować na Zoom (max. do wt. 4.10)?

 • Na stronie DSFT po zalogowaniu w zakładce "Wykłady" > "Rok X" > "Rejestracja na wykłady" dostępny będzie przycisk rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym. W semestrze letnim konieczna będzie nowa rejestracja.

  Studenci II Roku Studium MUSZĄ ZAREJESTROWAĆ SIĘ OSOBNO NA ZAJĘCIA PRZEDPOŁUDNIOWE I POPOŁUDNIOWE, gdyż każda rejestracja związana jest z wygenerowaniem przez Zoom innego osobistego linka udziału. Proszę nie mylić ze sobą obu linków, gdyż będzie działał tylko jeden z nich w zależności od pory dnia.

 • W formularzu rejestracyjnym podajemy pełne Imię, Nazwisko oraz adres e-mail - dokładnie TE SAME, które zostały podane przy zapisach do Studium i na stronie DSFT. Podanie innych może spowodować problemy z autoryzacją udziału w zajęciach. Przepisujemy również kod z obrazka captcha, jeżeli będzie wymagany.

  Rejestracji prosimy dokonać w dowolnym czasie, nie później jednak niż na 3 dni przed planowanym zjazdem DSFT. Zarejestrowanie się nie zobowiązuje do uczestnictwa, ale bez rejestracji dołączenie do zajęć nie będzie możliwe.

  By uniknąć problemów z dostępem w trakcie semestru zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej i jeszcze przed pierwszymi zajęciami w semestrze.

 • Po rejestracji, w przeglądarce zostanie Państwu wyświetlony Państwa link udziału - długi link podpisany następująco "Kliknij ten adres URL, aby dołączyć".

  Ten sam link zostanie przesłany dodatkowo na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

  Uzyskany link należy zachować i wykorzystywać w dniu każdego zjazdu Studium w danym semestrze.

  Linku nie wolno przekazywać innym osobom, gdyż jest przypisany do danych osobowych rejestrującego się Studenta. Rejestracje Studentów będą weryfikowane w czwartek lub piątek przed sobotnim zjazdem Studium. Jeżeli uczestnik nie zostanie pozytywnie zweryfikowany jako uprawniony student DSFT jego udział w zajęciach zostanie cofnięty.

 • W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LINKU UDZIAŁU ORAZ MAILA, KTÓRY GO ZAWIERAŁ, PONOWNA REJESTRACJA NA TE SAME DANE OSOBOWE PRZYWRÓCI PAŃSTWA DOSTĘP.

DOŁĄCZENIE DO ZAJĘĆ ONLINE (instrukcja dla komputerów)

 • Klikamy otrzymany link (zawsze ten sam w ramach jednego semestru) na kilka minut przed terminem zajęć.

 • W zależności od konfiguracji Państwa przeglądarki otworzy się okno z propozycją pobrania aplikacji Zoom lub jej uruchomienia jeżeli była uprzednio zainstalowana. Można to pominąć i dołączyć w prosty sposób z przeglądarki. W celu prostego dołączenia do zajęć poprzez przeglądarkę (zalecamy najnowsze Google Chrome, Firefox lub Chromium Edge) nie klikamy niebieskiego przycisku, ale link "Dołącz z przeglądarki"/"Join from Your Browser". Następnie klikamy "Dołącz"/"Join" a potem zgadzamy się z Warunkami świadczenia usług i Polityką Prywatności, klikając przycisk "I Agree". Jeżeli webinar jeszcze się nie rozpoczął otrzymamy komunikat "Zaczekaj"/"Please wait". Kiedy prowadzący rozpocznie spotkanie, zostaniemy automatycznie połączeni. Naciskamy niebieski przycisk "Dołącz do połączenia głosowego za pomocą komputera"/"Join Audio by Computer". Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zadawania pytań przez uczestników online.

 • W celu zminimalizowania Państwa problemów jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w webinarze, zalecamy zainstalowanie darmowej aplikacji Zoom i łączenie się za jej pomocą, zamiast bezpośrednio przez przeglądarkę. Dostępna jest zarówno dla komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów).

 • W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania lub późniejszym rozłączeniem proszę powtórzyć całą powyższą procedurę.