Konkurs-Teologiczny-2020

Edycja 2020

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
po raz drugi ogłosiła konkurs na pracę pisemną na temat:

"Granice poświęcenia. Miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej"

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Laureatom!

Dnia 18 czerwca 2020 r. wyłoniliśmy 3 Laureatów, których prace zostały najwyżej ocenione. 

 

I miejsce (114 pkt) - p. Damian Piłat

II miejsce (107 pkt) - p. Filip Jaworski

III miejsce (99 pkt) - p. Marlena Łącka-Woś

 

Dziękujemy Uczestnikom tegorocznego konkursu, a wszystkich Państwa zapraszamy do udziału w jego kolejnych edycjach.

Udział w debacie wzięli Członkowie Konkursowego Jury:

s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Jest etykiem, profesorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i wykładowczynią KUL, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Była redaktorem naczelnym "Roczników Filozoficznych", publikowała w "Znaku" i "Tygodniku Powszechnym". W 2009 otrzymała nagrodę im. ks. Józefa Tischnera za książkę "O sytuacjach bez wyjścia w etyce". W 2013 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykładowczyni etyki w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. W DSFT prowadzi zajęcia z Teologii moralnej.

dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa Filolog klasyczny i historyk kultury, doktor habilitowany historii. Pracuje na Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się historią kultury, antropologią kulturową. Żona i mama dzieciom.

dr Paweł Klimczak OP Dyrektor DSFT, a zarazem prezes Fundacji DSFT. Jest rektorem i wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Studiował pod kierunkiem prof. Gilles Emery OP we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie obronił pracę doktorską poświęconą chrystologii św. Tomasza z Akwinu. Jego teologiczne zainteresowania dotyczą przed wszystkim chrystologii, teologicznej refleksji Akwinaty, a także średniowiecznej egzegezy Pisma Świętego.

dr Janusz Pyda OP Dominikanin, absolwent filozofii UJ i teologii PAT, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Duszpasterz akademicki krakowskiej „Beczki". Publikował m.in. w „Teologii Politycznej", „Znaku" i „W drodze". Autor "Listów starego anioła do młodego", "Dnia z życia diabła. Podręcznik kuszenia" i "Listów Kasjela". Współtłumacz i redaktor "Kwestii dyskutowanych o mocy Boga św. Tomasza z Akwinu". W DSFT prowadzi wykłady ze Wstępu do teologii, Wstępu do metafizyki i Filozofii Boga.

Debata II Otwartego Konkursu Teologicznego: https://www.youtube.com/watch?v=45RnlnpkvEI 

Aktualności i wydarzenia Fundacji DSFT na Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaDSFT/

Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie teologią szerszego grona osób, a uczestnikami mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które nie studiowały teologii.

ZWYCIĘSKIE PRACE 2020