Bóg wiary i rozumu. Podstawy chrześcijańskiej teologii

Opis

Głównym celem tej książki jest przedstawienie filozoficznych i teologicznych wyjaśnień, które są konieczne do ukazania, że chrześcijańskie tajemnice - na przykład te związane z nauką o Trójcy, odkupieniu, łasce, sakramentach i Kościele - można głosić jako sensowne i prawdziwe, że można uważać je za rzeczywiste na właściwy im sposób, że nie trzeba w nich widzieć znaczenia jedynie symbolicznego czy też zwyczajnie ludzkiego. Teoretyczne wyjaśnienia nie zastępują oczywiście wiary ani chrześcijańskiego działania, pomagają jednak otworzyć logiczną przestrzeń, w której chrześcijańskie tajemnice można uznawać za tajemnice.

R. Sokołowski

Robert Sokołowski (ur. w 1934 r.) - jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich, profesor na The Catholic University of America w Waszyngtonie. Wybitny znawca chrześcijańskiej tradycji oraz uznany autorytet w dziedzinie fenomenologii. Twórca oryginalnej koncepcji teologii odsłonięcia.