Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej

Opis

"Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej" to rozszerzona wersja wykładów wygłoszonych w krakowskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. W centrum filozoficznej egzegezy Ewangelii staje człowieczeństwo Jezusa. Autor skupia się na sposobie zadawania przez Syna Bożego pytań i tych tekstach, które pozwalają medytować nad świadomością Jego własnej tożsamości.

Marian Grabowski - prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest profesorem nauk humanistycznych, choć habilitację uzyskał z zakresu fizyki teoretycznej. Zajmuje się m.in. aksjologią i etyką nauki oraz antropologią filozoficzną.