Tajemnica Ojca. Wiara apostołów. Dzisiejsze gnozy

Opis

"W pierwotnym założeniu Tajemnica Ojca została pomyślana jako manifest, który - w czasach głębokiego kryzysu teologicznego i duchowego Kościoła - miał być świadectwem domagającym się powrotu do katolickiego centrum wiary i teologii. Zaplanowana początkowo jako krótki manifest, książka ta rozrastała się jednak zgodnie z wewnętrzną logiką omawianego przedmiotu i wyszło z tego dzieło, które macie przed sobą. Przy całej surowości diagnozy sytuacji naszej współczesnej teologii, pracę tę przenika głęboka nadzieja teologicznej i duchowej odnowy. Przenika ją też jedna tylko troska: przypomnienie struktury wiary apostolskiej."

Marie-Joseph Le Guillou OP

Publikacja wydana wspólnie z Wydawnictwem „W Drodze” i Instytutem Tomistycznym w roku 2019.

O Autorze:
Marie-Joseph Le Guillou OP - (1920–1990), francuski teolog, wykładowca Le Saulchoir, profesor Instytutu Katolickiego w Paryżu, był pracownikiem centrum studiów ekumenicznych Istina oraz założycielem Wyższego Instytutu Studiów Ekumenicznych. Brał udział w Soborze Watykańskim II jako ekspert. W Polsce jak dotąd ukazały się dwie jego książki: Od zgorszenia złem do spotkania Boga (Poznań 1999) oraz Sens naszego życia: Męka i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Kraków 2007).