Tomasz z Akwinu. Portret

Opis

„W tej krótkiej książce zawarłem zarys portretu człowieka i jego umysłu, a także, na ile to możliwe, jego duszy. To portret Tomasza z Akwinu, wykonany szybkimi kreskami szkic jego sylwetki, który przesadnie i nieproporcjonalnie uwydatnia parę cech, a wiele więcej całkiem pomija. A zatem karykatura. Jednak karykatura nie zawsze oznacza zniekształcenie, jeśli potrafi przynajmniej wydobyć pewne znaczące cechy jakiejś postaci, uwolnione od nadmiaru szczegółów”

Denys Turner

O Autorze:
Denys Turner – urodzony w 1942 r., brytyjski filozof i teolog. Emerytowany profesor Uniwersytetu Yale, wykładał także m.in. na uniwersytetach w Cambridge, Birmingham i Bristolu. Specjalizuje się w teologii średniowiecznej (zwłaszcza w tradycji „teologii mistycznej”), filozofii religii, teorii społecznej i politycznej oraz filozofii moralnej. Autor takich książek jak: Marxism and Christianity (1983), Eros and Allegory (1995), The Darkness of God (1995) oraz Faith, Reason and the Existence of God (2004).