Tradycja Tomistyczna

Opis

„Tradycja tomistyczna nie jest jednorodna, w tej książce próbuję zatem przybliżyć czytelnikowi jej różnorodne nurty. W większości przypadków wychodzę od stanowiska bardziej tradycyjnego lub klasycznego (bliskiego poglądom Tomasza), aby następnie przejść do przedstawienia bardziej twórczych i współczesnych interpretacji. Nie jest to książka tylko o Tomaszu – traktuję go bowiem jako uczestnika toczącego się dialogu filozoficznego, w którym jego poglądy mogą jawić się jako atrakcyjne w swej pierwotnej formie lub też mogą stać się inspirujące dzięki ich twórczej reinterpretacji”

Brian J. Shanley OP

O Autorze:
Brian J. Shanley OP – urodzony w 1958 r., amerykański filozof i teolog. Rektor Providence College, wykładał także na Emory University oraz Catholic University of America. Członek redakcji kwartalnika „The Thomist”. Oprócz myśli tomistycznej, specjalizuje się w filozofii religii, metafizyce, filozofii średniowiecznej i etyce.