Misją Fundacji DSFT jest edukacja w zakresie filozofii i teologii, skierowana szczególnie do osób świeckich. Głównymi formami aktywności Fundacji są: prowadzenie szkoły filozoficzno-teologicznej, działalność wydawnicza, prowadzenie strony internetowej „Szkoła Teologii”. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Projekty”.
Sekretariat Fundacji DSFT znajduje się w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 6/35 – zajęcia Studium odbywają się w budynkach klasztoru OO. Dominikanów przy ulicy Stolarskiej 12.
Nie, to dwie odrębne jednostki – DSFT prowadzi szkołę teologii dla świeckich, a Kolegium jest szkołą wyższą kształcącą przyszłych dominikanów.
Informacje o zapisach pojawiają się na naszej stronie internetowej (i na ogłoszeniach duszpasterskich) co roku pod koniec czerwca. Zapisy na rok 2021/2022 rozpoczynają się 1 września (ilość miejsc ograniczona).
Do DSFT przyjmujemy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku i wykształcenia.
W roku akademickim 2021/2022 istnieje możliwość zapisania się na naukę online na wszystkich 4 rocznikach Studium. Zajęcia zdalne będą miały formę streamingu ze spotkań stacjonarnych (wszystkie wykłady I i II roku oraz wykłady monograficzne - dla III i IV roku). Nagrania wykładów będą dostępne przez 14 dni od dnia ich publikacji po sobotnim spotkaniu. Na III i IV roku Studium będzie możliwy dostęp do retransmisji przedpołudniowych zajęć, które będą dostępne przez 14 dni od dnia ich publikacji po sobotnim spotkaniu.
Tak.
I rok - nauka stacjonarna: dwa semestry po 350 zł każdy lub 650 zł rok. Nauka online: dwa semestry po 300 zł każdy lub 550 zł za rok.
II rok - nauka stacjonarna: dwa semestry po 350 zł każdy lub 650 zł za rok. Nauka online: dwa semestry po 300 zł każdy lub 550 zł za rok.
III rok - nauka stacjonarna: dwa semestry po 300 zł każdy lub 550 zł za rok. Nauka online: dwa semestry po 250 zł każdy lub 450 zł za rok.
IV rok - nauka stacjonarna: dwa semestry po 300 zł każdy lub 550 zł za rok. Nauka online: 250 zł za semestr lub 450 zł za rok.
Niestety nie. Istnieje możliwość zapisania się na jeden lub dwa semestry.
Ukończenie DSFT nie daje formalnych uprawnień (np. do nauczania filozofii lub teologii).
Nie, ukończenie DSFT nie daje takich uprawnień – ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby po ukończeniu DSFT kontynuować naukę teologii np. na UPJP2.

Książki wydane przez DSFT są dostępne w sklepiku na krużgankach krakowskiego klasztoru OO. Dominikanów, można je także zamówić online na https://sklep.liturgia.pl

Bardzo dziękujemy za chęć wsparcia działań naszej Fundacji. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Wesprzyj nas” lub do kontaktu pod adresem [email protected]