Slide-OKT4-2022

Otwórz plakat

IV Otwarty Konkurs Teologiczny (2022)

Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” po raz czwarty ogłosiła
Otwarty Konkurs Teologiczny na pracę pisemną na temat:

Między wolnością a doktryną. Granice dialogu w Kościele.

Znamy wyniki Konkursu!

Wyłoniliśmy 2 Laureatów, których prace zostały najwyżej ocenione

I miejsce - nie przyznano
II miejsce (praca nr 2) – Jakub Opałka
III miejsce (praca nr 1) – Krzysztof Niemczyk

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Laureatom!

Otwarty Konkurs Teologiczny jest inicjatywą Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, której celem jest rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej, wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego, działalność w zakresie nauki i edukacji, kultury i tradycji.

Celem Otwartego Konkursu Teologicznego jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do teologicznego namysłu osoby, które nie posiadają teologicznego wykształcenia.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.
Na zwycięzców czekają nagrody!

ZWYCIĘSKIE PRACE 2022

Zobacz zwycięskie prace