Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

Idea powstania szkoły

Nasza szkoła powstała z wyraźnej potrzeby edukacji w zakresie filozofii i teologii, szczególnie wśród ludzi świeckich. Organizowane od października 2010 roku zajęcia w DSFT potwierdzają niemalejące zainteresowanie tymi dyscyplinami. Dlatego, proponujemy systematyczne i dogłębne poznawanie tego, w co wierzymy.

Co i dla kogo?

Zapraszamy uczniów, studentów, absolwentów i osoby pracujące.

Wiek ani wykształcenie nie grają roli

I rok to 12 spotkań w ramach e-learningu, podczas których proponujemy zajęcia m. in. ze wstępu do filozofii, do teologii, metafizyki i do Pisma Świętego, teologię dogmatyczną, historię Kościoła, a także teologię moralną, przybliżającą nauczanie Kościoła w kwestiach etycznych. Wykłady odbywają się w soboty, w czasie rzeczywistym (w godz.: 9-14), z możliwością odsłuchania nagrań przez 7 kolejnych dni.

II rok to podobnie jak dla I roku, 12 e-wykładów poświęconych na zajęcia i seminaria poszerzające wiedzę nabytą na I roku. Wykłady odbywają się w soboty, w czasie rzeczywistym (w godz.: 9-14), z możliwością odsłuchania nagrań przez 7 kolejnych dni.

III rok to zajęcia oparte o lekturę tekstów św. Tomasza (12 spotkań on-line z wykładowcą). Spotkania odbywają się w soboty, w czasie rzeczywistym, z możliwością kontaktu z Wykładowcą. Istnieje możliwość odsłuchania spotkania przez 7 kolejnych dni po zjeździe.

IV rok w r. a. 2020/2021 nauka została zawieszona na okres jednego roku.

Tryb zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa-trzy tygodnie w soboty. Wyjątkowo, w roku akademickim 20202021 nauka odbywa się w formie e-learningu, w czasie rzeczywistym (w godzinach: 9:00-14:00), z możliwością odsłuchania nagrań przez 7 kolejnych dni. Zajęcia są odpłatne.

Organizacja zajęć w czasie pandemii

W r. a. 2020/2021 zajęcia w Studium trwają wyjątkowo trzy lata (sześć semestrów), a edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu Studium. W tym roku, ze względu na nadzwyczajną sytuację, uczestniczyć w wykładach można wyłącznie w trybie nauki zdalnej.

Zajęcia odbywają się co dwa-trzy tygodnie w soboty, w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie ul. Stolarska 12 i trwają od godz. 9:00 do 14:00.

Rekrutacja trwała przez cały wrzesień.

By się zapisać, wystarczy wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na adres: [email protected]
Prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Tab1

ORGANIZACJA ZAJĘĆO STUDIUM

Zajęcia trwają cztery lata (osiem semestrów), edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu Studium. W zajęciach I roku bierze udział ok. 190 studentów. Pierwszy raz zajęcia odbyły się w październiku 2010 roku.

Zajęcia odbywają się co dwa-trzy tygodnie w soboty, w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie ul. Stolarska 12 i trwają cały dzień.

Rekrutacja na kolejny rok rozpoczyna się każdego roku w połowie czerwca.

By się zapisać, wystarczy wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na adres: [email protected]

Prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii (DSFT) jest inicjatywą wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, jednej z najstarszych szkół teologicznych w Krakowie.

Szkołę stworzono dla wszystkich chcących w sposób systematyczny i dogłębny poznać wielką tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii.

Zajęcia są prowadzone przez dominikanów i wykładowców świeckich, pracujących w Kolegium.

Opinie uczestników

Oceniam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, do tej pory chyba brakowało czegoś takiego dla osób świeckich w takim wymiarze, jak to jest tutaj zorganizowane, aby umożliwiało uzyskanie fundamentu, podstaw do tego, aby realizować to wyzwanie fides quaerens intellectum.

Jestem z Poznania i jest to pewien wysiłek z dojazdem tutaj, ale większość wykładów była bardzo dobrze przeprowadzona, widać, że wykładowcy się przygotowali. Bardzo sobie cenię też to, że do każdego wykładu jest podawana literatura.

Tomasz, doradca podatkowy i tłumacz przysięgły z Poznania

Idea zorganizowania DSFT podobała mi się od początku, natomiast realizacja podobała mi się jeszcze bardziej, ponieważ mam wewnętrzne przekonanie, że uzyskałem tutaj wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i jednocześnie mam pewność, że w ten sposób pogłębiła się moja wiara. Dla mnie strzał w 10!

Grzegorz, student informatyki z Krakowa

Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza dla osób, które nie są zawodowo związane z filozofią czy z teologią, a chcą pogłębić swoją wiedzę w tych kierunkach. To jest bardzo dobry wstęp pozwalający na poszukanie jakiś lektur. Mogę śmiało polecić, to dobra inicjatywa i warto ją kontynuować. Jak tylko czas pozwoli, ja bardzo bym chciał kontynuować w przyszłym roku.

Tomasz, informatyk z Krakowa

Myślę, że zapisanie się tutaj to była jedna z moich najmądrzejszych decyzji. Bardzo dużo się nauczyłam, właściwie nie ma zajęć, które by mi się nie podobały.

Anna, tłumaczka z Krakowa

Uważam, że DSFT to jest bardzo dobry pomysł, skrótowe przekazanie bardzo ważnych rzeczy dotyczących naszej wiary. Ta szkoła dała mi bardzo wiele argumentów, przygotowanie do tego, aby rozmawiać o naszej wierze. Mimo odległości- ze Szczecina przyjeżdżamy z koleżanką – polecamy, także w Szczecinie, Dominikańskie Studium.

Zofia, historyk ze Szczecina

Studium jest bardzo dobre jako metoda pogłębiania wiary. Ja w każdym razie bardzo ją pogłębiłem. Zrozumiałem podstawy mojej wiary na poziomie akademickim, daleko wykraczającym poza szkolne schematy. To sprawiło, że moja wiara stała się dojrzalsza, wyzbyłem się myślenia magicznego o Bogu, co przed Studium było stosunkowo częste. Umocniło to moją relację z Bogiem i pobudziło do poszukiwania woli Bożej w życiu codziennym. Kluczowe stało się nie to jak będę doskonały tylko jak bardzo będę kochał Boga. Jak na mnie to bardzo dużo. I to wszystko dzięki Studium, które umożliwiło mi takie spojrzenie. Widząc tak dobre owoce pragnąłbym, aby było ono nawet co tydzień, gdzie przerobilibyśmy bardziej ontologię, teologię duchowości i wszystkie traktaty teologiczne w głębszy sposób a nie tylko przy okazji studiowania historii Kościoła albo historii herezji. Może Studium powinno w takim wypadku trwać 6 lat, prowadzić egzaminy i dawać uprawnienia do nauki religii np. w szkole podstawowej (ponoć zaczyna brakować katechetów)?

Paweł