Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

Idea powstania szkoły

Nasza szkoła powstała z wyraźnej potrzeby edukacji w zakresie filozofii i teologii, szczególnie wśród ludzi świeckich. Organizowane od października 2010 roku zajęcia w DSFT potwierdzają niemalejące zainteresowanie tymi dyscyplinami. Dlatego, proponujemy systematyczne i dogłębne poznawanie tego, w co wierzymy.

Co i dla kogo?

Zapraszamy uczniów, studentów, absolwentów i osoby pracujące.

Wiek ani wykształcenie nie grają roli

I ROK: dla tych, którzy chcą zacząć Studium proponujemy zajęcia m. in. ze wstępu do filozofii, do teologii, metafizyki i do Pisma Świętego, teologię dogmatyczną, historię Kościoła, a także teologię moralną, przybliżającą nauczanie Kościoła w kwestiach etycznych. W r. 2021/2022 odbędzie się 10 zjazdów (po 10 godzin lekcyjnych każdy).
OPŁATY: nauka stacjonarna: semestr - 300 zł, czyli - 600 zł za rok; nauka online: semestr 250 zł, czyli 500 zł za rok.
UWAGA! Jeśli wpłata za pierwszy semestr I roku z nieuzasadnionych przyczyn nie wpłynie na nasze konto w podanym przez nas, wrześniowym terminie - będziemy to traktowali jako rezygnację.

II ROK: wszystkich, którzy ukończyli zajęcia na I roku - zapraszamy na rok II; zajęcia przedobiednie poświęcone będą na wykłady (60 godzin lekcyjnych), zaś poobiednie będą wykładami monograficznymi o różnorodnej tematyce (40 godzin); odbędzie się 10 zjazdów (po 10 godzin lekcyjnych każdy).
OPŁATY: wykłady stacjonarne – 275 zł/semestr, czyli 550 zł za rok; wykłady online - 225 zł za semestr, czyli 450 zł za rok.

III ROK: zapraszamy tych, którzy ukończyli rok II; zajęcia mają formę seminarium poświęconemu lekturze wybranych fragmentów Summy Teologii św. Tomasza z Akwinu; odbędzie się 10 zjazdów po 6 godzin; dodatkowo wszyscy studenci będą mieli dostęp online do wykładów monograficznych (40 godzin). Łącznie więc III rok będzie liczył 100 godzin zajęć).
OPŁATY: zajęcia stacjonarne - 250 zł/semestr, czyli 500 zł/rok; nagrania online: 200 zł/semestr, czyli 400 zł/rok.

*W zajęciach III roku zachodzi zmiana – wszyscy Państwo, w ramach opłaty podstawowej, będą mieli dostęp online do wykładów monograficznych.

IV ROK: zapraszamy tych, którzy ukończyli III rok Studium, a także tych z Państwa, którzy chcą kontynuować naukę pomimo, że cztery lata nauki mają już za sobą; w kolejnym roku - wciąż będą to wykłady biblijne; odbędzie się 10 zjazdów, po 6 godzin każdy (oraz 40 godzin wykładów monograficznych* – dostęp wyłącznie online. Łącznie 100 godzin lekcyjnych podczas roku nauki). Ze względu na warunki lokalowe, na które nie mamy wpływu - pierwszeństwo w zapisach na IV rok w formie stacjonarnej będą mieli studenci, którzy teraz lub rok temu skończyli III rok; jeśli zostaną miejsca - również Państwo, którzy już studiowali na IV roku – będą mogli zapisać się na wykłady stacjonarne.
OPŁATY: stacjonarnie - 250 zł/semestr, czyli 500 zł za rok; online – 200 zł/semestr, czyli 400 zł za rok.

*W zajęciach IV roku zachodzi zmiana – wszyscy Państwo, w ramach opłaty podstawowej, będą mieli dostęp online do wykładów monograficznych.

Organizacja zajęć w roku nauki 2021/2022

Zajęcia w Studium trwają cztery lata (osiem semestrów), a edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu Studium. W tym roku będzie można uczestniczyć w zajęciach w jednym z dwóch trybów (do wyboru podczas wrześniowych zapisów).

Spotkania odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, dla trybu stacjonarnego w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12, a dla trybu online jako streaming. Zajęcia w roku 2021/2022 dla WSZYSTKICH 4 ROCZNIKÓW Studium, będą trwały od godz. 9:00 do 18:45, z przerwą obiadową 14:00 - 15:30.

- Zajęcia stacjonarne* w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 (Klasztor Dominikanów). Liczba miejsc ograniczona – o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń

- Nauka online:
1. I i II rok DSFT – streaming (oraz nagrania wykładów dostępne przez 14 dni)
2. III i IV rok DSFT – nagrania dostępne przez 14 dni (oraz streaming sobotnich wykładów monograficznych)

*Studenci stacjonarni będą posiadali także pełen dostęp do nagrań wykładów.

Rekrutacja rozpocznie się 1 września.

Zapisy odbywają się poprzez zgłoszenia mailowe na adres: [email protected]
Uwaga: w mailu zgłoszeniowym należy podać wybrany tryb zajęć (wykłady stacjonarne lub nauka online).

Potwierdzeniem zapisów jest dokonanie opłaty na podane w mailu zwrotnym konto bankowe. Prosimy pamiętać, że ilość miejsc w trybie stacjonarnym jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo w zakładce FAQ.

Tryb zajęć

Spotkania odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, dla trybu stacjonarnego w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12, a dla trybu online jako streaming z możliwością odsłuchania nagrań przez 14 kolejnych dni. Uczestnictwo w wykładach jest odpłatne.

Tab1

ORGANIZACJA ZAJĘĆO STUDIUM

Zajęcia trwają cztery lata (osiem semestrów), edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu Studium. W zajęciach I roku bierze udział ok. 190 studentów. Pierwszy raz zajęcia odbyły się w październiku 2010 roku.

Zajęcia odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie ul. Stolarska 12 i trwają cały dzień.

Informacje o rekrutacji na kolejny rok publikujemy pod koniec czerwca.

By się zapisać, wystarczy wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na adres: [email protected]l. W mailu należy podać wybrany tryb nauki (stacjonarny lub online).

Prosimy pamiętać, że ilość miejsc w trybie stacjonarnym jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii (DSFT) jest inicjatywą wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, jednej z najstarszych szkół teologicznych w Krakowie.

Szkołę stworzono dla wszystkich chcących w sposób systematyczny i dogłębny poznać wielką tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii.

Zajęcia są prowadzone przez dominikanów i wykładowców świeckich, pracujących w Kolegium.

Opinie uczestników

Oceniam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, do tej pory chyba brakowało czegoś takiego dla osób świeckich w takim wymiarze, jak to jest tutaj zorganizowane, aby umożliwiało uzyskanie fundamentu, podstaw do tego, aby realizować to wyzwanie fides quaerens intellectum.

Jestem z Poznania i jest to pewien wysiłek z dojazdem tutaj, ale większość wykładów była bardzo dobrze przeprowadzona, widać, że wykładowcy się przygotowali. Bardzo sobie cenię też to, że do każdego wykładu jest podawana literatura.

Tomasz, doradca podatkowy i tłumacz przysięgły z Poznania

Idea zorganizowania DSFT podobała mi się od początku, natomiast realizacja podobała mi się jeszcze bardziej, ponieważ mam wewnętrzne przekonanie, że uzyskałem tutaj wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i jednocześnie mam pewność, że w ten sposób pogłębiła się moja wiara. Dla mnie strzał w 10!

Grzegorz, student informatyki z Krakowa

Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza dla osób, które nie są zawodowo związane z filozofią czy z teologią, a chcą pogłębić swoją wiedzę w tych kierunkach. To jest bardzo dobry wstęp pozwalający na poszukanie jakiś lektur. Mogę śmiało polecić, to dobra inicjatywa i warto ją kontynuować. Jak tylko czas pozwoli, ja bardzo bym chciał kontynuować w przyszłym roku.

Tomasz, informatyk z Krakowa

Myślę, że zapisanie się tutaj to była jedna z moich najmądrzejszych decyzji. Bardzo dużo się nauczyłam, właściwie nie ma zajęć, które by mi się nie podobały.

Anna, tłumaczka z Krakowa

Uważam, że DSFT to jest bardzo dobry pomysł, skrótowe przekazanie bardzo ważnych rzeczy dotyczących naszej wiary. Ta szkoła dała mi bardzo wiele argumentów, przygotowanie do tego, aby rozmawiać o naszej wierze. Mimo odległości- ze Szczecina przyjeżdżamy z koleżanką – polecamy, także w Szczecinie, Dominikańskie Studium.

Zofia, historyk ze Szczecina

Studium jest bardzo dobre jako metoda pogłębiania wiary. Ja w każdym razie bardzo ją pogłębiłem. Zrozumiałem podstawy mojej wiary na poziomie akademickim, daleko wykraczającym poza szkolne schematy. To sprawiło, że moja wiara stała się dojrzalsza, wyzbyłem się myślenia magicznego o Bogu, co przed Studium było stosunkowo częste. Umocniło to moją relację z Bogiem i pobudziło do poszukiwania woli Bożej w życiu codziennym. Kluczowe stało się nie to jak będę doskonały tylko jak bardzo będę kochał Boga. Jak na mnie to bardzo dużo. I to wszystko dzięki Studium, które umożliwiło mi takie spojrzenie. Widząc tak dobre owoce pragnąłbym, aby było ono nawet co tydzień, gdzie przerobilibyśmy bardziej ontologię, teologię duchowości i wszystkie traktaty teologiczne w głębszy sposób a nie tylko przy okazji studiowania historii Kościoła albo historii herezji. Może Studium powinno w takim wypadku trwać 6 lat, prowadzić egzaminy i dawać uprawnienia do nauki religii np. w szkole podstawowej (ponoć zaczyna brakować katechetów)?

Paweł