Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

Idea powstania szkoły

Nasza szkoła powstała z wyraźnej potrzeby edukacji w zakresie filozofii i teologii, szczególnie wśród ludzi świeckich. Organizowane od października 2010 roku zajęcia w DSFT potwierdzają niemalejące zainteresowanie tymi dyscyplinami. Dlatego, proponujemy systematyczne i dogłębne poznawanie tego, w co wierzymy.

Co i dla kogo?

Zapraszamy uczniów, studentów, absolwentów i osoby pracujące.

Wiek ani wykształcenie nie grają roli

I ROK 
Dla tych, którzy chcą zacząć Studium proponujemy zajęcia m. in. ze wstępu do filozofii, do teologii, metafizyki i do Pisma Świętego, teologię dogmatyczną, historię Kościoła, a także teologię moralną, przybliżającą nauczanie Kościoła w kwestiach etycznych. W roku nauki odbywa się 10 zjazdów (po 10 godzin lekcyjnych każdy).

OPŁATY: nauka stacjonarna: dwa semestry po 350 zł każdy lub 650 zł za rok; nauka online: dwa semestry po 300 zł lub 550 zł za rok. UWAGA! Jeśli wpłata za pierwszy semestr I roku z nieuzasadnionych przyczyn nie wpłynie na nasze konto w podanym przez nas, wrześniowym terminie - będziemy to traktowali jako rezygnację.

II ROK 
Wszystkich, którzy ukończyli zajęcia na I roku - zapraszamy na rok II; zajęcia przedobiednie poświęcone będą na wykłady (60 godzin lekcyjnych), zaś poobiednie będą wykładami monograficznymi o różnorodnej tematyce (40 godzin); odbędzie się 10 zjazdów (po 10 godzin lekcyjnych każdy).

OPŁATY: wykłady stacjonarne – dwa semestry po 350 zł każdy lub 650 zł za rok; wykłady online - dwa semestry po 300 zł za każdy semestr lub 550 zł za rok.

III ROK
Zapraszamy tych, którzy ukończyli rok II; zajęcia mają formę seminarium poświęconemu lekturze wybranych fragmentów Summy Teologii św. Tomasza z Akwinu; odbędzie się 10 zjazdów po 6 godzin; dodatkowo wszyscy studenci będą mieli dostęp online do wykładów monograficznych (40 godzin). Łącznie więc III rok będzie liczył 100 godzin zajęć).

OPŁATY: zajęcia stacjonarne - dwa semestry po 300 zł każdy lub 550 zł/rok; nagrania online: dwa semestry po 250 zł za semestr lub 450 zł/rok.

IV ROK 
Zapraszamy tych, którzy ukończyli III rok Studium, a także tych z Państwa, którzy chcą kontynuować naukę pomimo, że cztery lata nauki mają już za sobą; w kolejnym roku - wciąż będą to wykłady biblijne; odbędzie się 10 zjazdów, po 6 godzin każdy (oraz 40 godzin wykładów monograficznych* – dostęp wyłącznie online. Łącznie 100 godzin lekcyjnych podczas roku nauki). Ze względu na warunki lokalowe, na które nie mamy wpływu - pierwszeństwo w zapisach na IV rok w formie stacjonarnej będą mieli studenci, którzy teraz lub rok temu skończyli III rok; jeśli zostaną miejsca - również Państwo, którzy już studiowali na IV roku – będą mogli zapisać się na wykłady stacjonarne.

OPŁATY: stacjonarnie - dwa semestry po 300 zł każdy lub 550 zł za rok; online – 250 zł/semestr lub 450 zł za rok.

Organizacja zajęć w roku nauki 2022/2023

Zajęcia w Studium trwają cztery lata, czyli osiem semestrów. W tym roku będzie można uczestniczyć w zajęciach w jednym z dwóch trybów (do wyboru podczas wrześniowych zapisów).

Spotkania odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, dla trybu stacjonarnego w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12, a dla trybu online jako streaming (I-II rok) lub jako retransmisja (III-IV rok). Zajęcia dla WSZYSTKICH 4 ROCZNIKÓW Studium, trwają od godz. 9:00 do 18:45, z przerwą obiadową 14:00 - 15:30.

- Zajęcia stacjonarne* w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 (Klasztor Dominikanów). Liczba miejsc ograniczona – o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń

- Nauka online:
1. I i II rok DSFT – streaming (oraz nagrania wykładów dostępne przez 14 dni)
2. III i IV rok DSFT – nagrania dostępne przez 14 dni (oraz streaming sobotnich wykładów monograficznych)

*Studenci stacjonarni będą posiadali także pełen dostęp do nagrań wykładów.

Rekrutacja na rok 2022/2023 rozpocznie się 1 września.

Zapisy odbywają się poprzez zgłoszenia mailowe na adres: [email protected]
Uwaga: w mailu zgłoszeniowym należy podać wybrany tryb zajęć (wykłady stacjonarne lub nauka online).

Potwierdzeniem zapisów jest dokonanie opłaty na podane w mailu zwrotnym konto bankowe. Prosimy pamiętać, że ilość miejsc w trybie stacjonarnym jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo w zakładce FAQ.

Tryb zajęć

Spotkania odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, dla trybu stacjonarnego w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12, a dla trybu online jako streaming z możliwością odsłuchania nagrań przez 14 kolejnych dni. Uczestnictwo w wykładach jest odpłatne.

Tab1

Nasi wykładowcy

Wykładowcami Studium są osoby duchowne (wśród nich zwłaszcza bracia dominikanie) oraz świeccy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆO STUDIUM

Zajęcia trwają cztery lata (osiem semestrów), edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu Studium. W zajęciach I roku bierze udział ok. 190 studentów. Pierwszy raz zajęcia odbyły się w październiku 2010 roku.

Zajęcia odbywają się co trzy-cztery tygodnie w soboty, w salach Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie ul. Stolarska 12 i trwają cały dzień.

Informacje o rekrutacji na kolejny rok publikujemy pod koniec czerwca.

By się zapisać, wystarczy wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na adres: [email protected] W mailu należy podać wybrany tryb nauki (stacjonarny lub online).

Prosimy pamiętać, że ilość miejsc w trybie stacjonarnym jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii (DSFT) jest inicjatywą wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, jednej z najstarszych szkół teologicznych w Krakowie.

Szkołę stworzono dla wszystkich chcących w sposób systematyczny i dogłębny poznać wielką tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii.

Zajęcia są prowadzone przez dominikanów i wykładowców świeckich, pracujących w Kolegium.

Opinie uczestników

Oceniam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, do tej pory chyba brakowało czegoś takiego dla osób świeckich w takim wymiarze, jak to jest tutaj zorganizowane, aby umożliwiało uzyskanie fundamentu, podstaw do tego, aby realizować to wyzwanie fides quaerens intellectum.

Jestem z Poznania i jest to pewien wysiłek z dojazdem tutaj, ale większość wykładów była bardzo dobrze przeprowadzona, widać, że wykładowcy się przygotowali. Bardzo sobie cenię też to, że do każdego wykładu jest podawana literatura.

Tomasz, doradca podatkowy i tłumacz przysięgły z Poznania

Idea zorganizowania DSFT podobała mi się od początku, natomiast realizacja podobała mi się jeszcze bardziej, ponieważ mam wewnętrzne przekonanie, że uzyskałem tutaj wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i jednocześnie mam pewność, że w ten sposób pogłębiła się moja wiara. Dla mnie strzał w 10!

Grzegorz, student informatyki z Krakowa

Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza dla osób, które nie są zawodowo związane z filozofią czy z teologią, a chcą pogłębić swoją wiedzę w tych kierunkach. To jest bardzo dobry wstęp pozwalający na poszukanie jakiś lektur. Mogę śmiało polecić, to dobra inicjatywa i warto ją kontynuować. Jak tylko czas pozwoli, ja bardzo bym chciał kontynuować w przyszłym roku.

Tomasz, informatyk z Krakowa

Myślę, że zapisanie się tutaj to była jedna z moich najmądrzejszych decyzji. Bardzo dużo się nauczyłam, właściwie nie ma zajęć, które by mi się nie podobały.

Anna, tłumaczka z Krakowa

Uważam, że DSFT to jest bardzo dobry pomysł, skrótowe przekazanie bardzo ważnych rzeczy dotyczących naszej wiary. Ta szkoła dała mi bardzo wiele argumentów, przygotowanie do tego, aby rozmawiać o naszej wierze. Mimo odległości- ze Szczecina przyjeżdżamy z koleżanką – polecamy, także w Szczecinie, Dominikańskie Studium.

Zofia, historyk ze Szczecina

Studium jest bardzo dobre jako metoda pogłębiania wiary. Ja w każdym razie bardzo ją pogłębiłem. Zrozumiałem podstawy mojej wiary na poziomie akademickim, daleko wykraczającym poza szkolne schematy. To sprawiło, że moja wiara stała się dojrzalsza, wyzbyłem się myślenia magicznego o Bogu, co przed Studium było stosunkowo częste. Umocniło to moją relację z Bogiem i pobudziło do poszukiwania woli Bożej w życiu codziennym. Kluczowe stało się nie to jak będę doskonały tylko jak bardzo będę kochał Boga. Jak na mnie to bardzo dużo. I to wszystko dzięki Studium, które umożliwiło mi takie spojrzenie. Widząc tak dobre owoce pragnąłbym, aby było ono nawet co tydzień, gdzie przerobilibyśmy bardziej ontologię, teologię duchowości i wszystkie traktaty teologiczne w głębszy sposób a nie tylko przy okazji studiowania historii Kościoła albo historii herezji. Może Studium powinno w takim wypadku trwać 6 lat, prowadzić egzaminy i dawać uprawnienia do nauki religii np. w szkole podstawowej (ponoć zaczyna brakować katechetów)?

Paweł