Pismo Teofil

TEOFIL jest pismem studiujących braci dominikanów. Zgodnie z hasłem naszego Zakonu Contemplata aliis tradere, chcemy dzielić się owocami naszych studiów i pytaniami, jakie się w ich trakcie rodzą, prowokując jednocześnie do stawiania nowych, własnych pytań, do wiary refleksyjnej, która nie boi się konfrontacji ze współczesnym światem - jego problemami, nadziejami i utopiami.

Zapraszamy do współpracy naszych współbraci, profesorów i specjalistów w różnych dziedzinach, chcemy przedstawić aktualne problemy, którym wiara ma dać odpowiedź.

Kontakt