Instytut św. Tomasza w Kijowie

Instytut Nauk Religijnych im. św. Tomasza z Akwinu z siedzibą w Kijowie jest jednostką naukową prowadzącą ożywioną działalność wydawniczą i ekumeniczną. Pieczę nad Instytutem obejmuje Polska Prowincja Dominikanów. Fundacja DSFT postanowiła wspierać finansowo wydawanie kolejnych publikacji INR. Dotychczas przy pomocy naszej Fundacji powstały następujące książki:

  • Charles Taylor,
  • Wojciech Giertych OP,
  • Andrii Baumeister, "Буття і благо" (Being and Good)
  • Anne-Marie Pelletier, "Lectures bibliques. Aux sources de la culture occidentale"
  • Timothy Radcliffe OP, „What is the Point of Being a Christian?”
  • Władysław Stróżewski, "Ontologia"
  • Jacek Salij OP, „Rozmowy ze świętym Augustynem”

W roku 2013 Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii wsparła finansowo wydanie książki: "Секулярний вік" (Charles Taylor "Secular Age") w jęz. ukraińskim.

Co to znaczy, że żyjemy w epoce świeckości? Niemal wszyscy zgodzą się, że to zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do naszego, zachodniego świata. W ciągu kilku minionych stuleci, w oczywisty sposób zmieniło się miejsce religii w naszych społeczeństwach. Charles Taylor stawia pytanie o to "co ta zmiana dla nas oznacza oraz co konkretnie dokonuje się, kiedy społeczeństwo, w którym brak wiary w Boga jest nie do pomyślenia staje się miejscem, w którym osobiste przekonania są tylko jedną z możliwych opcji pośród wielu innych" (tłum. za Amazon.com)

Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że książka ta została nagrodzona mianem "Książki roku 2013" na Ukrainie. Tym samym znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie instytucji wpierających wydanie tej pozycji, wśród których wymienić trzeba BRADLEY FOUNDATION, RENOVABIS, Catholic Comittee for Cultural Colaboration.

Strona internetowa konkursu (jęz. ukraiński)