Slide-OKT3-2021

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
po raz trzeci ogłasza konkurs na pracę pisemną. Tegorocznym tematem jest:

Wolność wyboru i wybór wolności. Co to znaczy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1Kor 6,12)?

Termin

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59.

Cel konkursu

Celem Otwartego Konkursu Teologicznego jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do teologicznego namysłu osoby, które nie posiadają teologicznego wykształcenia.