Slide-OKT3-2021

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
po raz trzeci ogłosiła konkurs na pracę pisemną.
Tegorocznym tematem była:

Wolność wyboru i wybór wolności. Co to znaczy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1Kor 6,12)?

Wyłoniliśmy 3 Laureatów, których prace zostały najwyżej ocenione.

Celem Otwartego Konkursu Teologicznego jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do teologicznego namysłu osoby, które nie posiadają teologicznego wykształcenia.