Slide-OKT4-2022

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
po raz czwarty ogłasza konkurs na pracę pisemną na temat:

"Między wolnością a doktryną. Granice dialogu w Kościele"

Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie teologią szerszego grona osób, a uczestnikami mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które nie studiowały teologii.