Z radością informujemy, że prof. Ireneusz Ziemiński został laureatem tegorocznej Nagrody im. ks. Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację "myślenia według wartości" za książkę Eschatologia filozoficzna. Wokół książki "Życie wieczne", wydaną w ubiegłym roku przez Fundację DSFT.

Na pierwszą część książki składają się artykuły prof. Ireneusza Ziemińskiego, w których rozwija on ideę wieczności w doczesności; poruszając się zarówno po obszarze mitologii greckiej, tradycji judeo-chrześcijańskiej, filozofii nowożytnej, jak i XX-wiecznej literatury pięknej (Proust, Mann, Wojtyła), Autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy można „osiągnąć nieśmiertelność” – nie ma jednak na myśli wyłącznie wiecznego istnienia duszy, ale także nieśmiertelność w pamięci drugiej osoby, nieśmiertelność w kulturze, a nawet nieśmiertelność kosmiczną. Druga część książki stanowi zapis polemik z teoriami Ziemińskiego, wygłaszanych podczas Wykładów Otwartych z Teologii Naturalnej m. in. przez profesorów: Mariana Grabowskiego, Stanisława Judyckiego, Dariusza Łukasiewicza czy Ryszarda Mordarskiego.

Według Kapituły Nagrody Tischnera, myśl Profesora "nie daje łatwego pocieszenia, lecz uczy pokory i męstwa, by ani własnej wiary, ani własnej niewiary nie budować na krzepiących iluzjach".

Serdecznie gratulujemy!

Laureat Nagrody Tischnera – prof. Ireneusz Ziemiński

 

O fundacji DSFT

Celem Fundacji DSFT jest pomoc w systematycznym i dogłębnym poznawaniu wielkiej tradycji chrześcijańskiej teologii i filozofii

Jesteśmy na Facebooku

Kontakt

Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"

  • ul. Stolarska 6/35, 31-043 Kraków
  • ​601 829 001
  • dsft x @dominikanie.pl