Po dwuletniej przerwie, powróciliśmy w studium do tradycji ogłaszając nieobowiązkowy pisemny konkurs dla wszystkich słuchaczy Studium.

W tym roku zachęciliśmy Studentów do analizy i interpretacji fragmentu:

Łk 16, 1-11, ze szczególnym uwzględnieniem Łk 16,8-9

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom konkursu!

Zapraszamy do zapoznania się z pracami tegorocznych Laureatów.