Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja

Mateusz Przanowski OP

Opis

Marian Grabowski w książce Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja podejmuje zagadnienia związane z rzadko uprawianą w Polsce chrystologią filozoficzną.

Książka Grabowskiego stanowi kontynuację książki Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej wydanej w roku 2010 przez Fundację DSFT i Wydawnictwo "W drodze". Publikacja ta jest także zapisem dyskusji, która rozgorzała nad projektem chrystologii filozoficznej Grabowskiego. Wzięli w niej udział wybitni badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Dr hab. Michał Paluch OP recenzujący książkę przyznaje:

Tak szeroko zakrojone dyskusje nad polskimi propozycjami należą do rzadkości.

MARIAN GRABOWSKI - prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zatrudniony od 1975 r. W latach 1975-1992 związany z Wydziałem Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, a w latach 1992-2001 z Wydziałem Humanistycznym tej Uczelni. Od 2001 r. zatrudniony na Wydziale Teologicznym. Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny fizyki, filozofii i teologii. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej, aksjologii nauki, etyce.