Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii po raz drugi ogłasza konkurs na pracę pisemną na temat: “Granice poświęcenia. Miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej”. Celem konkursu…