Konkurs-Teologiczny-2020

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
po raz drugi ogłasza konkurs na pracę pisemną na temat:

"Granice poświęcenia. Miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej"

Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie teologią szerszego grona osób, a uczestnikami mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które nie studiowały teologii.