Wprowadzenie do teologii naturalnej

Kategoria:

Opis

Niniejszą książkę napisałem dla tych osób, które stawiają sobie pytanie ?Czy istnieje Bóg? i które kłopoczą się zagadkami pojęcia Boga, jak choćby tą, czy można pogodzić wszechmoc i dobroć Bożą z faktem zła w świecie. Staram się przy tym przekonać czytelnika, że problematyka Boga pojawia się nie tylko w kontekście religijnym, lecz także na gruncie naturalnego i racjonalnego namysłu nad światem, poznaniem, moralnością oraz granicznymi pojęciami, które nurtują nasze myślenie. Namysł ten realizuje filozoficzna teologia, sięgająca swą tradycją starożytności. W mojej pracy podążam za współczesnymi filozofami analitycznymi, którzy dawne argumenty za istnieniem Boga doprowadzili do ścisłej i atrakcyjnej postaci.

Jacek Wojtysiak

Jacek Wojtysiak - dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Zajmuje się przede wszystkim ontologią i metafizyką, filozofią Boga i religii, semiotyką i filozofią języka, metafilozofią i dydaktyką filozofii. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (1997), a w 2010 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym pięciu książek: Filozofia. Pochwała ciekawości (2003); O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania (2005); Filozofia i życie (2007); "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?". Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej (2008); Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu (2012).