Opis

Myśli zawarte w tej książce można streścić następująco. Sedno życia religijnego ujawnia się najwyraźniej w świetle dwóch rozróżnień: zewnętrzne i wewnętrzne (dokładniej: trzecioosobowe i pierwszoosobowe) oraz przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Istotnego wymiaru religii w jej dojrzałej postaci nie odsłoni samo czysto zewnętrzne podejście do tego zjawiska, proponowane przez współczesnych radykalnych ateistów. Nie ukaże go także teizm, o który toczą spory zwolennicy najbardziej typowej wersji teologii naturalnej, ani doktryna tej czy innej religii, ani nawet wspólnota akceptująca tę doktrynę. Sednem religii jest pojedynczy człowiek.

Piotr Gutowski

Piotr Gutowski - prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW. Zajmuje się głównie dziejami współczesnej filozofii anglojęzycznej, zwłaszcza amerykańskiej. Autor książek: Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a (1995), Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (2002), Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011).