Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej

Opis

Przez całą książkę dowodzę, że odnowa teologii Trójjedynego Boga wymaga od teologów odrzucenia rzekomej opozycji między biblijnym i metafizycznym sposobem refleksji. Nie trzeba też sztucznie łączyć tych perspektyw. Twierdzę, że biblijny i metafizyczny sposób refleksji rozchodzą się dopiero wówczas, gdy teologowie przestają uznawać kontemplację za prawowity cel teologii trynitarnej.

Matthew Levering

O Autorze:
Matthew Levering - urodzony w 1971 r., jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych współczesnych teologów amerykańskich. Obecnie wykładowca w Mundelein Seminary (Illinois), pracował także na uniwersytetach: Dayton, Ave Maria i Notre Dame. Specjalizuje się w teologii dogmatycznej, moralnej i biblijnej, jest też znakomitym znawcą myśli św. Tomasza z Akwinu. Założyciel i redaktor angielskiej edycji czasopisma "Nova et Vetera", jak również członek redakcji "International Journal of Systematic Theology". Autor licznych książek, w tym m. in. "Christ's Fulfillment of Torah and Temple. Salvation According to Thomas Aquinas" oraz "Sacrifice and Community. Jewish Offering and Christian Eucharist". Współredaktor "The Oxford Handbook of Sacramental Theology" i "The Oxford Handbook of the Trinity".